Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące edukacji seksualnej Twojego dziecka, zapraszam do kontaktu e-mailowego:

seksmisjazpsychologiem@gmail.com